Pro 30

Adresa: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

Webové stránky: www.laxus.cz

Poslání:

 • Ambulantní centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek. Služby se poskytují klientům, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci od návykových látek. Služba vždy respektuje možnosti a schopnosti klienta. Podmínkou je dobrovolnost a ochota spolupracovat. Služby jsou poskytovány i rodičům a ostatním blízkým osobám.

 

Poskytované služby:

 • informace, poradenství, léčba, terapie,
 • podpora klientů v jejich rozhodnutí abstinovat, posilování jejich schopností se rozhodnout a přijmout odpovědnost za svůj život; služby jsou poskytovány individuální a skupinovou formou, s využitím svépomocných aktivit,
 • sjednání kontraktu s klientem, který určuje cíle péče, její délku a frekvenci docházení,
 • vytváření podmínek pro abstinenci a její udržení tak, aby klient nemusel opustit své sociální prostředí, které je podpůrné nebo alespoň neškodící, se snahou reagovat na aktuální problémy klienta a pomoci s jejich řešením.

 

Cílová skupina:

 • uživatelé drog – zejména nelegálních, usilující o abstinenci,
 • osoby závislé na alkoholu a gambleři,
 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • uživatelé drog v rámci Probačního programu,
 • klienti v substituční léčbě,
 • uživatelé drog po návratu z léčby nebo výkonu trestu,
 • těhotné a matky – uživatelky drog,
 • osoby blízké uživatelů drog.

 

Autor: Martin Vondrák