Led 06

Adresa: Národní 83, 551 01, Jaroměř

Webové stránky: http://www.nemocnicenachod.cz/

Poslání:

  • následná a dlouhodobá péče o geriatrické pacienty,
  • spolupráce s rodinou, snaha zajistit klidné stáří v domácím prostředí.

 

Poskytované služby:

  • léčebná, komplexní ošetřovatelská, rehabilitační a psychosociální péče pacientům, vyžadujícím delší pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

Cílová skupina:

  • nemocní na základě doporučení praktického lékaře,
  • staří lidé s geriatrickým onemocněním.

 

 

Autor: Martin Vondrák