Bře 13

Adresa: Husovo náměstí 1201, Nové Město nad Metují

Webové stránky: http://www.mcnazamecku.net/

Poslání:

  • Mateřské centrum je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora rodičů (v současné době zejména matek) na rodičovské dovolené.
  • Místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, aniž by se od nich odloučily. Dává možnost vyjít z osamělosti domova.

 

Poskytované služby:

  • Matky se v centru mohou zúčastňovat různých programů, či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se. To pomáhá v udržení profesní orientace a v posílení sebevědomí.
  • Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Je pro ně i vytvářen program na základě dovedností a schopností matek. Učí se navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou.

 

Cílová skupina:

  • maminky s dětmi

Autor: Martin Vondrák