Bře 13

Adresa:  Husova 931, Jaroměř

Webové stránky: http://www.mkrozmarynek.wz.cz/

 

Poslání:

 • Centrum umožňuje dětem lépe se vřadit mezi vrstevníky.
 • Učí se komunikovat s kolektivem a zároveň být s rodiči.
 • Děti, které navštěvují Mateřský klub, jsou lépe připraveny ke vstupu do mateřské školy, mají také připravený celodenní bohatý program, kde se rozvíjejí v různých oblastech.
 • Hlavním účelem Rozmarýnku je zabránit sociální izolaci rodičů pečujících o děti hlavně v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, ale i o děti předškolního a mladšího školního věku.

 

Poskytované služby:

Programy pro děti předškolního věku:

 • Klub Předškoláček (aneb chystáme se do školy),
 • Šikovné ručky (tvořivé dílny pro děti předškolního a mladšího školního věku),
 • Zpívánky,
 • Angličtina hrou ( pro děti ve věku 3-6 let),
 • velký výběr hraček v herně – volná herna,
 • výlety za zvířátky,
 • mimořádné a víkendové akce

 

Programy pro rodiče:

 • přednášky, besedy, diskuse
 • vzdělávací kurzy
 • Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
 • kurzy ZUMBY, PILATES a BŘIŠNÍ TANCE s hlídáním dětí
 • Rozmarýnek u plotny – kurz zdravého vaření
 • Tvořínek – kurz ručních prací s hlídáním dětí

 

Cílová skupina:

 • Rozmarýnek se zaměřuje hlavně na rodiče, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, a na děti předškolního a mladšího věku.

Autor: Martin Vondrák