Led 06

Adresa: J. Šímy 780, 551 01 Jaroměř

Webové stránky: http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=4&iSub=149&iClanek=391

 

Poslání:

 • podpořit seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pomoc druhé osoby v tom, aby za pomoci využívání poskytovaných terénních a ambulantních sociálních služeb mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zároveň zůstat součástí společenského dění.

 

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • dovážka oběda,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 

Cílová skupina:

 • senioři a osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a potřebují pomoc při sebeobsluze, v domácnosti, při doprovodu do zdravotnického zařízení za podmínky, že mají především trvalý pobyt v Jaroměři, Josefově, Semonicích nebo na Starém Plese, a že ovládají český nebo slovenský jazyk,
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za podmínky, že mají především trvalý pobyt v Jaroměři, Josefově, Semonicích nebo na Starém Plese,
 • rodiny, v nichž se současně narodily tři a více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti za podmínky, že mají především trvalý pobyt v Jaroměři, Josefově, Semonicích nebo na Starém Plese,
 • rodiny, ve kterých se pečuje o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené za podmínky, že mají především trvalý pobyt v Jaroměři, Josefově, Semonicích nebo na Starém Plese.

Autor: Martin Vondrák