Led 06

Adresa: Jiráskova 67, 551 02 Jaroměř – Josefov

Webové stránky: http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=3&iSub=382&iClanek=1241

 

Poslání:

 • napomáhat obyvatelům vyloučených lokalit plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo umožnit jim přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují,
 • přispívat k vyšší integraci osob ohrožených sociálním vyloučením,
 • vyhledávat osoby z vyloučených lokalit a minimalizovat rizika jejich způsobu života,
 • zamezit prohlubování sociálního vyloučení jednotlivců i skupin a vyvíjet snahu, aby u ohrožených osob k sociálnímu vyloučení nedocházelo,
 • hledat způsob komunikace mezi jednotlivci a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.

 

Poskytované služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

 

Cílová skupina:

 • osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci, které jsou ochotny pracovat na změně své situace.

Autor: Martin Vondrák