Led 05

Adresa: Nové Město nad Metují, TGM 1424, PSČ

Webové stránky: http://msss.cz/

 

Poslání:

 • podpora klientů prostřednictvím terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb,
 • pomoc pečujícím rodinným příslušníkům,
 • podpora zachování a případně prodloužení samostatného způsobu života:
  • v domácím prostředí – Pečovatelská služba,
  • v centru denních služeb – Domovinka,
  • odlehčovacími službami – Odlehčovací pobyty,
  • v pobytovém zařízení – Domov pro seniory.

 

Poskytované služby:

 • ubytování, stravování, úklid, praní v domově pro seniory. ,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu,
 • ošetřovatelská péče,
 • rehabilitace,
 • sociální pomoc,
 • řešení sociálně právních problémů a poradenství,
 • obstarávání nebo pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů,
 • zajišťování základních výchovných, aktivizačních služeb,
 • sestavování individuálních plánů klientů,
 • aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti,
 • pracovní dílna, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

Cílová skupina:

 • senioři (mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let),
 • osoby s chronickým onemocněním nebo jiným zdravotním postižením, které mají omezené možnosti kontaktu a komunikace s lidmi; které chtějí vyplnit a zpestřit volný čas během doby, kdy jsou jejich rodinní příslušníci mimo domov nebo potřebují pomoci s časovou i prostorovou orientací.
 • dočasně nemocné osoby, které jsou soběstačné při základních život zajišťujících úkonech, avšak pro samostatný způsob života potřebují podporu a dopomoc druhé osoby,
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (Zákon č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2, písm. a).

Autor: Martin Vondrák