Pro 30

Adresa: Na Spravedlnosti 803, Pardubice 530 02

Webové stránky: www.skp-centrum.cz/rodina-a-deti/mestsky-azylovy-dum-pro-zeny-a-matky-s-detmi-2

Poslání:

 • Pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel.

 

Poskytované služby:

 • ubytování ve vybavených bytových jednotkách,
 • sociální a odborné sociální poradenství,
 • vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy – uživatelky služby mají k dispozici kuchyň,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: zprostředkování kontaktů se třetími subjekty, kterými jsou lékaři, školy, sociální odbory, úřad práce, soud atd.
 • pomoc při výchově dětí, při vedení domácnosti a při hospodaření s finančními prostředky, pomoc při hledání návazného bydlení, zaměstnání atd.

 

Cílová skupina:

 • ženy v obtížné životní situaci (bez přístřeší, sociálně vyloučené, které potřebují pomoc v péči o děti v oblasti výchovy a vzdělávání),
 • ženy od 18 let,
 • ženy od 18 let s dětmi (maximálně třemi) do dovršení věku 15 let,
 • ženy s trvalým bydlištěm v Pardubicích,
 • maximálně 6 žen s trvalým bydlištěm mimo Pardubice (v Pardubickém kraji),
 • ženy, které nejsou pod vlivem alkoholu a drog,
 • ženy bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění,
 • ženy bez mentální retardace,
 • ženy se zdravotním postižením s osobní asistencí, které nejsou závislé na obsluze personálu.

Autor: Martin Vondrák