Led 05

Adresa: Klicperovo nám. 64, 503 51  Chlumec nad Cidlinou

Webové stránky: http://www.chlumecnc.cz

Poslání:

 • Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou je pověřeným obecným úřadem, který vykonává přenesenou působnost v rozsahu § 64 zákona o obcích.
 • Městský úřad pečuje o všestranný rozvoj území města a o potřeby občanů města; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem

 

Poskytované služby:

 • zajištění výkonu finanční kontroly a finanční správy,
 • sestavení rozpočtu města,
 • správa majetku města a investic,
 • účasti města v obchodních společnostech, nadacích a nadačních fondech,
 • činnost stavebního úřadu,
 • vedení přestupkové agendy,
 • činnost matričního úřadu,
 • zajišťování voleb,
 • sociální služby,
 • rozhodování o poskytování sociálních dávek,
 • sociálně právní ochrana dětí,
 • péče o ochranu  životní prostředí,
 • činnost odpadového hospodářství,
 • správa technických služeb,
 • činnost městské policie,
 • provozování městské knihovny, informačního centra, muzea, koupaliště…,

 

Cílová skupina:

 • občané města,
 • návštěvníci města,
 • státní orgány,
 • orgány kraje.

 

Autor: Martin Vondrák