Led 06

Adresa: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky: www.rychnov-city.cz/mestsky-urad

 

Poslání:                     

  • Správní obvod pověřeného Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (obec II. typu) je vymezen územím obcí Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov nad Kněžnou, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno,Třebešov, Voděrady, Zdobnice.

 

Poskytované služby:

  • sociální poradenství základní i odborné,
  • sociálně-právní ochrana dětí a mládeže (bezplatné sepisování návrhů ve věci nezletilých dětí – určení nebo změna výživného, změna příjmení, změna výchovného prostředí, zprostředkování náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounská péče, zprostředkování pomoci odborných pracovišť –  dětský psycholog, krizová centra, intervenční centrum),
  • prevence kriminality dětí a mládeže (pomoc při řešení výchovných problémů, prevence sociálně patologických jevů dětí a mladistvých),
  • pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením, zejména osobám po návratu z výkonu trestu,
  • spolupráce s obcemi a s organizacemi, které poskytují sociální služby občanům města a regionu.

 

Cílová skupina:

  • nezletilé děti a mladiství, sociálně znevýhodnění spoluobčané, občané vracející se z výkonu trestu, minority, atd.

Autor: Martin Vondrák