Led 06

Adresa: Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3

Webové stránky: http://www.mostkzivotu.cz/

 

Poslání:

 • rozvoj a podpora vzdělávání prostřednictvím rekvalifikačních kurzů,
 • cílem je pomoc lidem najít lepší uplatnění na trhu práce a tím zlepšit jejich celkovou kvalitu života,
 • poskytování sociální služby azylového bydlení pro matky s dětmi, které se ocitly v krizových podmínkách,
 • veřejná služba spočívající v poskytnutí služby sociální prevence zejména v poskytnutí pomoci, která nevede k dlouhodobému setrvávání  nebo prohlubování nepříznivé situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů a přispívá k vyřešení jejich situace.

 

Poskytované služby:

 • zajišťování rekvalifikací a vzdělávání,
 • pořádání kurzů, seminářů, školení, přednášek, besed,
 • profesní poradenství a psychickou podporu,
 • azylové bydlení pro ženy a matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci,
 • základní sociální poradenství,
 • výkon sociálně právní ochrany dětí,
 • pomoc při vyjednávání na úřadech,
 • pomoc při vedení domácnosti a péči o děti,
 • organizace výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit.

 

Cílová skupina:

 • lidé bez zaměstnání,
 • lidé v nepříznivé sociální situaci,
 • ženy a matky s dětmi z Trutnovska, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou bez přístřeší a jsou v nepříznivé sociální situaci.

Autor: Martin Vondrák