Pro 30

Adresa: tř. 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.mostlp.org

Poslání:

 • poskytování ambulantního a terénního odborného sociálního poradenství cizincům žijícím nebo pracujícím na území Pardubického kraje,
 • poskytování poradenství za účelem předcházení a řešení nepříznivé situace cizinců a jejich začlenění do společnosti,
 • rozvíjení aktivit působících na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus,
 • cílem je zapojení cizinců do české společnosti tak, aby mohli žít životem považovaným v ČR za běžný,
 • informování uživatelů služby o možnostech a příležitostech při řešení jejich nepříznivé životní sociální situace a ochrana před předsudky a negativním hodnocením.

 

Poskytované služby:

 •  vzdělávání cizinců,
 •  sociální poradenství,
 •  právní poradenství,
 •  multikulturní aktivity,
 •  konzultace o vízech a pobytu cizinců,
 •  konzultace z oblasti pracovního práva,
 •  konzultace o nemocenském, zdravotním pojištění a lékařské péči,
 •  zprostředkování práce,
 •  zprostředkování bydlení,
 •  integrační kurzy ( kurzy českého jazyka, počítačové gramotnosti a sociální adaptace ).

 

Cílová skupina:

 • lidé, kteří nejsou občany České republiky, včetně občanů Evropské unie.

 

Autor: Martin Vondrák