Led 06

Adresa: Komenského 577, 547 01 Náchod

Webové stránky: http://archa.dokoran.eu/

Poslání:

 • nabídnout dětem a mladým lidem bezpečné místo, kde mohou najít zábavu a prostor pro vlastní aktivity,
 • poskytování služeb bez omezení podle etnického nebo sociálního původu, názorů a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu nebo životního stylu,
 • možnost pro mladé lidé zůstat v anonymitě, bez jakékoliv registrace, možnost příchodu v rámci otevírací doby a možnost odejít podle svého uvážení a bez povinnosti zapojit se do připravených činností,
 • zajišťování odborné pomoci při řešení svých problémů a podpory při využívání veřejných služeb,
 • pomoc s využíváním veřejných služeb,
 • pomoc klientům zvládnout období dětství a dospívání a začlenit se do dění ve společnosti.

 

Poskytované služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (doučování, doprovod),
 • sociálně terapeutické činnosti (individuální rozhovor / kontaktní práce),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (informační servis, jednání s dalšími institucemi, poradenství, práce s blízkými osobami),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • program doučování a školní přípravy 5 dnů v týdnu pro děti z Náchoda a okolí,
 • pravidelný týdenní program kvalitních a zábavných volnočasových aktivit,
 • podpora vlastních nápadů a nadání klientů,
 • možnost užívat vybavení klubu (lezeckou stěnu, stolní fotbal, in-line brusle, šipky, stolní tenis, puzzle a jiné společenské hry),
 • bezplatné využití služeb,
 • seznámení s možnostmi dobrovolnické činnosti,
 • pracovníci Archy se podílí na programu primární prevence pro základní školy ve městě Náchodě spolu s výchovnými poradci škol, SVP Kompas, Probační a mediační službou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Policií ČR.

 

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku od 10 do 18 let z Náchoda a okolí,
 • děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci,
 • děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy,
 • děti a mládež, které nevyužívají běžně dostupné volnočasové aktivity,
 • děti a mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Autor: Martin Vondrák