Bře 13

Adresa: Ulice: Karla IV. 83 Město, Nový Bydžov

Webové stránky: http://www.dopatra.cz/

Poslání:

 • usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladých lidí, ve věku 15-26 let v klubu Čas a ve věku 6-14 let v klubu Čásek, z města Nový Bydžov a okolí, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci,
 • nabídnout prostor pro smysluplné trávení volného času, předcházet rizikům spojeným s dětstvím, dospíváním a ranou dospělostí dítěte,
 • snaha předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

 

Poskytované služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby – besedy, pomoc se školou, práce s PC,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce mimo klub, víkendové a pobytové akce, propagace klubu,
 • sociálně terapeutické činnosti – individuální rozhovor, poradenství, pomoc v krizi,
 • pomoc při uplatňování práv – spolupráce s osobami blízkými, doprovod.

 

Cílová skupina:

 • klienty klubu jsou děti ve věku 6-14 let a mládež a mladí dospělí ve věku 15-26 let z Nového Bydžova a okolí, ohrožené společensky nežádoucími jevy, kteří:
 • vyhledávají a navazují vrstevnické a partnerské vztahy v klubu,
 • pocházejí z komplikovaného rodinného prostředí (neúplná rodina, zanedbávání apod.),
 • nemají kde a jak trávit svůj volný čas,
 • neovládají sociální dovednosti,
 • mají specifické nároky na trávení volného času.

Autor: Martin Vondrák