Pro 30

Adresa: Jungmannova 2550, Pardubice 530 02

Webové stránky: www.skp-centrum.cz/rodina-a-deti/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-free-klub/

Poslání:

 • Usiluje o pozitivní změnu v životním stylu dětí a mládeže v Pardubicích, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy. Poskytuje jim bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, informace, odbornou pomoc, a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Poskytované služby:

a)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování schopností a dovedností

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském prostředí

c)  Sociálně terapeutické činnosti

 • poskytování krizové intervence,
 • individuální plánování

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování kontaktů, doprovodů (lékaři, soud, policie, školy apod.)

e) Volnočasové aktivity

 • internet, stolní fotbal, ping pong, společenské a stolní hry,
 • zapůjčení sportovních potřeb a vybavení (diabolo, flowerstick, kolečkové brusle, obruče, tenisové rakety, míče, švihadla, helmy apod.)

f) Další činnosti NZDM – Free klub v rámci prevence sociálně patologických jevů

 • pořádání celodenních výletů,
 • spolupráce s Odborem sociálních věcí v Pardubicích – Oddělením sociálně právní ochrany dětí, Oddělením sociální prevence a dále pak s Probační a mediační službou v Pardubicích

 

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé ve věku 6 až 26 let, kteří:

 • zažívají nepříznivou životní situaci nebo jsou jí ohroženi,
 • jsou schopni porozumět pravidlům klubu, svým právům a povinnostem,
 • jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby.

 

 

Autor: Martin Vondrák