Led 06

Adresa: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem

Webové stránky:  www.fchdk.cz/strelka/

 

Poslání:

 • pomoc lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi,
 • zabezpečení podpory pro zvládnutí obtížných životních událostí,
 • snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských událostí,
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností,
 • podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,
 • snížení rizika sociálně patologických jevů.

 

Poskytované služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutická činnost,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Cílová skupina:

 • děti a mládež od 6 do 26 let.

 

Autor: Martin Vondrák