Led 06

Adresa: Na Jihu 553, 50601 Jičín

Webové stránky: http://exit-klub.cz/

Poslání:

 • zajištění pomoci dětem a mladým lidem z okolí Jičína, kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky nežádoucími jevy,
 • zlepšování kvality života dětí a mladých lidí předcházením nebo snižováním rizik, které jsou spojené s jejich způsobem života, a to na základě jejich individuálních potřeb,
 • předávání základních principů evropanství (odpovědnost, humanita, svoboda, racionalita, exaktnost a tolerance) a z nich odvozených zásad (transparentnost, nediskriminace, rovnost, volný přístup k informacím, šetrnost k životnímu prostředí, efektivita a úspornost využívání energetických zdrojů a vody apod.).

 

Poskytované služby:

 • služby sociální prevence,
 • preventivní programy,
 • besedy,
 • volnočasové aktivity (biliard, šipky, fotbálky, PC, stolní tenis,…),
 • situační intervence,
 • skupinové aktivity, podpora vlastních aktivit,
 • pracovně výchovná činnost,
 • skupinový rozhovor, individuální rozhovor,
 • pomoc v krizi,
 • jednání s institucemi ve prospěch uživatele.

 

Cílová skupina:

 • děti a mladí lidé od 6 do 18 let.

 

Autor: Martin Vondrák