Led 06

Adresa: Janderova 808 , 508 01 Hořice

Webové stránky: http://pohoda-klub.cz/na-tym/

 

Poslání:

 • kontaktovat osoby z cílové skupiny,
 • zajistit sociální služby cílové skupině,
 • vytvořit prostor, který nabízí pochopení, citové zázemí a přijetí bez předsudků,
 • ovlivnit postoje veřejnosti vůči dětem a mladým lidem, kteří se ve společnosti chovají nestandardně, např. pro své nevyhovující sociální či citové zázemí,
 • ochránit společnost před sociálně-patologickými jevy (např. kriminalita, zneužívání návykových látek, aj.),
 • zlepšovat kvalitu jejich života předcházením nebo snižováním rizik, které jsou spojené s jejich způsobem života, a to na základě jejich individuálních potřeb.
 • Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji.

 

Poskytované služby:

 • kontaktní práce,
 • situační intervence,
 • pracovně výchovná činnost,
 • vztah ke škole,
 • volnočasové aktivity, podpora vlastních aktivit, skupinové aktivity,
 • besedy, poradenství, pomoc v krizi,
 • práce se skupinou, práce s osobami blízkými,
 • informační servis,
 • jednání s institucemi, doprovod, zprostředkování kontaktu na navázané služby,
 • akce v klubu nebo mimo klub.

 

Cílová skupina:

 • děti a mladí lidé ve věku 10-21 let z Hořic a okolí, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi  nežádoucími jevy. Tyto jevy jsou nebo mohou vzniknout v daných okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, rasismus, sexuální chování, sociální zdatnost.

Autor: Martin Vondrák