Pro 30

Adresa: Milheimova 694, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.novyprostor.cz/

Poslání:

 • rozvoj oblasti sociálního podnikání,
 • podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání,
 • destigmatizace osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a následků,
 • postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti.

 

Poskytované služby:

 •  vydávání, distribuce a prodej časopisu Nový prostor,
 •  sociální rehabilitace pomocí projektu streetpaper,
 •  medializace sociální problematiky,
 •  pomoc při prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob,
 •  vývoj a realizace sociální-terapeutické pracovní služby streetpaper, vývoj a realizace
 • unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce,
 •  představování rolí a funkcí nestátních neziskových organizaci prostřednictvím časopisu Nový prostor.

 

Cílová skupina:

 • lidé starší 16 let v obtížné životní situaci spojené s nedostatkem finančních potřeb.

 

 

Autor: Martin Vondrák