Led 06

Adresa:Panská 1492,Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky: http://www.oprk.cz/

Poslání:

 • odborná pomoc pro občany,kteří neznají svá práva a povinnosti a jejich dostupnost,
 • pomoc při hledání řešení tíživé situace

Poskytované služby:

 • odborné sociální poradenství v těchto okruzích:
 • sociální dávky,
 • sociální pomoc,
 • bydlení,
 • ochrana spotřebitele,
 • pracovně právní vztahy,
 • právní systém,
 • veřejná správa,
 • majetkové vztahy,
 • kontakt s jinými institucemi.

 

Cílová skupina:

 • senioři,
 • rodiny s dětmi,
 • nezaměstnaní,
 • osoby s různým stupněm zdravotního postižení,
 • osoby bez přístřeší,
 • imigranti a azylanti,
 • etnické menšiny,
 • oběti domácího násilí,
 • osoby závislé na návykových látkách,
 • další rizikové skupiny občanů.

Autor: Martin Vondrák