Led 06

Adresa: Vítkova 3, 547 01 Náchod

Webové stránky: http://www.stacionarcesta.cz

Poslání:

 • zabezpečování pomoci osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků zdravotního postižení,
 • poskytování přiměřené podpory lidem se zdravotním postižením v oblasti Náchodska (Červený Kostelec, Jaroměř, Hronov, Police nad Metují, Broumov a přilehlé obce), vycházející z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, aby se zapojili co nejvíce do běžného života,
 • překonávání a zmírňování překážek plynoucích ze snížené soběstačnosti uživatele, aby se v nejvyšší možné míře rozvíjely jeho schopnosti a dovednosti,
 • podpora sociálního začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

 

Poskytované služby:

 • odlehčovací služba – péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby,
 • denní stacionář,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • každodenní péče, při níž jsou uplatňovány rehabilitační metody – zdravotní tělocvik, polohování, protahování, míčkování apod., dále canisterapie, hipoterapie,
 • během prázdnin je organizován týdenní rekondiční pobyt za doprovodu rodičů.

 

Cílová skupina:

 • osoby ve věku 7-26 let s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením z oblasti Náchodska (Červený Kostelec, Jaroměř, Hronov, Police nad Metují, Broumov) a přilehlých obcí – denní stacionář,
 • osoby ve věku 7-50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna – odlehčovací služba.

 

Autor: Martin Vondrák