Led 06

Adresa: Příkopy 530, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.cvrcek-kostelec.webnode.cz

Poslání:

 • začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů do běžného života; umožnění pobytu v kolektivu a společenského vyžití,
 • naplňování volného času rodičů a jejich dětí (zejména dětí do 6 let a rodičů na rodičovské dovolené),
 • nabízení informací, výchovných a vzdělávacích aktivit, vedoucích k osvětě a rozvoji schopností a vědomostí rodičů a jejich dětí (zejména dětí do 6 let a rodičů na rodičovské dovolené),
 • zajišťování pracovních, výtvarných, pohybových, literárních, estetických, dramatických i jiných činností, vedených odbornými lektory.

 

Poskytované služby:

 • sdružování rodin z regionu v rámci každodenních aktivit v prostorech OS,
 • zprostředkování kontaktu s vrstevníky,
 • umožnění členům OS uplatnit se ve společnosti,
 • pořádání kurzů, besed, přednášek, workshopů,
 • organizace činností zaměřených na podporu tradic a řemesel,
 • organizace činností zaměřených na posilování vztahu k rodnému městu, zemi, přírodě a znevýhodněným občanům,
 • prevence nezaměstnanosti a dalších patologických jevů v rodině,
 • příležitostné hlídání dětí členů OS v mateřském centru.

 

Cílová skupina:

 • rodiče na rodičovské dovolené a rodiny s malými dětmi (často v nepříznivé sociální situaci),
 • rodiny z řad žadatelů o mezinárodní ochranu z místního pobytového střediska,
 • děti a mládež ve věku do 18 let,
 • handicapovaní občané (spolupráce se ZO Svazu postižených civilizačními chorobami),
 • senioři (spolupráce s místním Klubem důchodců),
 • děti z místního dětského domova.

Autor: Martin Vondrák