Bře 14

Adresa: Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.romodromcz.cz

 

Poslání:

 • poskytování terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských lokalitách,
 • integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, především členů romské národnostní menšiny,
 • propojení romských NNO poskytujících sociální služby,
 • pomoc rodinám a jednotlivcům v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí odborným sociálním poradenstvím,
 • aktivní podpora výchovně vzdělávacího procesu, podpora činností, které ovlivňují optimální tělesný, psychický i sociální vývoj dětí a podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

 

Poskytované služby:

 • úzká spolupráce s Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí, zejména s jeho sociálním odborem a se speciálními základními školami, jak v Kostelci nad Orlicí, tak v Doudlebách nad Orlicí – podpora jednotlivých organizací a institucí tak, aby řešení případu klienta bylo komplexní a dlouhodobé,
 • hledání a řešení příčin sociálního vyloučení s ohledem na celou komunitu,
 • provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež,
 • napomáhání klientům urovnávat vztahy se školou,
 • řešení zakázek týkajících se exekucí a předlužení klientů,
 • vedení uživatelů k samostatnosti, aby převzali zodpovědnost za svoji životní situaci a nebyli závislí jen na pomoci sociálního pracovníka,
 • podpora cílové skupiny v získání pracovních a sociálních dovedností nutných k návratu na trh práce.

 

Cílová skupina:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí a Borohrádku,
 • etnické menšiny, zejména členové romské národnostní menšiny z regionu.

Autor: Martin Vondrák