Led 05

Adresa: Třída Soukenická 16, 550 01 Broumov

Webové stránky: http://www.zacit-spolu.cz

Poslání:

  • poskytování ambulantní, případně terénní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy,
  • zlepšení kvality života ohroženým dětem a mládeži předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Poskytované činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina:

  • děti od 6 do 14 let, které nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas a které se nacházejí v obtížných životních situacích, jež nedokážou řešit v rámci svých přirozených sociálních vztahů (klub Pomněnky),
  • mládež od 13 do 26 let, která nemá kde a jak trávit svůj volný čas a žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami a ohrožuje tak její zdravý vývoj (klub Teenager).

 

 

Autor: Martin Vondrák