Pro 30

Adresa: V Ráji 732, Pardubice, 530 02

Webové stránky: http://pardubice.charita.cz/

Poslání:

 • poskytování pomoci lidem v hmotné, sociální, duchovní nouzi bez ohledu na původ, rasu  a náboženské přesvědčení,
 • snaha pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí,
 • podporování soběstačnosti uživatelů služeb tak, aby uživatel mohl zůstat ve svém domácím prostředí.

 

Poskytované služby:

 •  pečovatelská služba,
 •  domácí hospicová péče,
 •  odlehčovací služby,
 •  asistenční služba,
 •  sociálně akviziční služby,
 •  hygienický servis,
 •  pořádání sbírek,
 •  základní zdravotní ošetření,
 •  poradenství a informace,
 •  poskytování ošacení,
 •  půjčování kompenzačních pomůcek.

 

Cílová skupina:

 • senioři,
 • lidé se zdravotním, kombinovaným, chronickým postižením,
 • osoby (pre)terminálně nemocné,
 • děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
 • osoby sociálně vyloučené.

 

 

Autor: Martin Vondrák