Led 05

Adresa: Náchod, Pražská 983, PSČ 547 01

Webové stránky: http://www.cck-cr.cz

Poslání:

  • předcházení a zmírňování utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže,
  • humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné poslání,
  • šíření znalosti Ženevských úmluv,
  • publikační činnost (publikace týkající se první pomoci, publikace vydané pro děti, publikace zabývající se bezpříspěvkovým dárcovstvím krve, publikace zabývající se hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce a mezinárodním humanitárním právem);
  • Působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby.

 

Poskytované služby:

  • zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby,
  • poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí,
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

 

Cílová skupina:

  • není omezena.


Autor: Martin Vondrák