Led 05

Adresa:           Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon:          605 483 324, 728 939 412

Webové stránky: http://www.od5k10.cz

 

Poslání:

 • centrum 5KA nabízí pomoc mladým lidem, kteří vykazují či jsou v ohrožení společensky nepřijatelným a rizikovým chováním,
 • pomoc spočívá v nabídce sociálních služeb a aktivit, které slouží k předcházení vzniku  a k řešení společensky nežádoucího chování mládeže, k nalezení pozitivního a přijatelného životního stylu a k zapojení se do společnosti; centrum 5KA je nízkoprahové, anonymní a uznává křesťanské hodnoty.

 

Poskytované služby:

 • poskytuje sociální služby a aktivity ve prospěch uživatelů a vede je k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu,
 • informuje o službě tak, aby byla pravidelně navštěvována cílovou skupinou a získávala nové uživatele,
 • nabízí volnočasové aktivity, které vedou ke zlepšení vztahů uživatelů a pracovníků klubu a tudíž k efektivnějšímu poskytování sociálních služeb,
 • rozvíjí organizační a sociální dovednosti klientů, umožňuje účast na provozu klubu v rámci zákonných možností (např. formou dobrovolnictví).

 

Cílová skupina:

 • mladí lidé ve věku 11 až 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením a sami nezvládají řešení své neuspokojivé osobní a sociální situace,
 • jedná se především o mladé lidi žijící na území Rychnovska:
  • mladí lidé, kteří trpí sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který okolní společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý (může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou zatíženi projevy rasismu),
  • mladí lidé bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která mladému člověku neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (kriminalita, šikana, atd.),
  • mladí lidé, kteří se pohybují v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy, jako je nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog,
  • mladí lidé, kteří odmítají trávit svůj volný čas společensky přijatelným způsobem, např. ve standardních institucích jako DDM, a to především z důvodu odmítání pravidelnosti,
  • mladí lidé, kteří řeší různé životní problémy, neumějí si s nimi poradit, jsou nad jejich síly a tak vyžadují odbornou pomoc.

Autor: Martin Vondrák