Led 05

Adresa: Frošova 1414, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.ps.kostelecno.cz

Poslání:

 • poskytování podpory nebo pomoci lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v obtížné situaci, kdy nejsou schopni si sami zajistit péči o svoji osobu a domácnost; poskytování těchto služeb lidem, kteří potřebují podporu a pomoc druhé osoby a tuto službu jim není schopna zajistit rodina nebo osoba blízká,
 • usilování o to, aby klienti s přispěním pečovatelské služby mohli žít v maximální možné míře důstojným, samostatným a aktivním životem,
 • podpora přirozených sociálních kontaktů klienta – spolupráce (za souhlasu klienta) s jeho rodinou nebo osobou blízkou,
 • podpora samostatnosti klientů,
 • poskytování kvalitních, bezpečných a efektivních služeb.

 

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • základní sociální poradenství.

 

Cílová skupina:

 • osoby, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
 • osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
 • osoby trpící chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
 • rodiny s dětmi, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Autor: Martin Vondrák