Led 06

Adresa: Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka

Webové stránky: http://www.ussnovapaka.cz/cs/pecovatelska-sluzba/

 

Poslání:

  • Posláním zařízení je poskytnout klientům takovou podporu, která jim umožní zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života v jejich přirozeném domácím prostředí. Je určena občanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči a žádná jiná osoba jim tuto péči nemůže poskytnout.

 

Poskytované služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Cílová skupina:

  • občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
  • rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti.

Autor: Martin Vondrák