Led 05

Adresa: Fortna 39, 506 01 Jičín

Webové stránky: http://www.pppjicin.cz

Poslání:

 • individuální psychologická nebo speciálně pedagogická diagnostika,
 • individuální práce s dětmi v předškolním věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.,
 • individuální práce se žáky základních a středních škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání,
 • kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol (individuální i skupinové),
 • metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků, prevence na základních a středních školách,
 • poskytování odborných konzultací učitelům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních a středních škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost,
 • terénní činnost v rámci intervence u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

 

Poskytované služby:

 • po individuální dohodě realizuje konkrétní primárně preventivní program,
 • poskytuje formou telefonických či osobních konzultací v poradně i přímo ve školách potřebné informace a pokyny k řešení kritických sociálních situací jednotlivců i rodin,
 • metodicky koordinuje postup při řešení šikany, drogové problematiky, výskytu asociální činnosti atd.,
 • spolupracuje se školními metodiky prevence a poskytuje jim metodické vedení, supervizi, pomoc při vytváření a realizaci systematického a efektivního programu preventivních činností na jednotlivých školách,
 • podílí se na zabezpečování informovanosti a vzdělávání školních metodiků prevence,
 • spolupracuje s dalšími institucemi z oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

Cílová skupina:

 • děti předškolního věku,
 • žáci základních a středních škol,
 • učitelé základních a středních škol.

 

Autor: Martin Vondrák