Led 01

Adresa: 17. Listopadu 237, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/pardubice/

Poslání:

 • právní poradenství,
 • psychologické poradenství,
 • sociální poradenství.

Poskytované služby:

 • poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.),
 • zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů,
 • pomoc při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých),
 • znovuobnovení pocitu bezpečí,
 • prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.),
 • informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby,
 • stanovení priorit,
 • první nezbytné kroky k nápravě škod,
 • nabídku nadstandardních služeb BKB v mimořádně závažných případech

Cílová skupina:

 • oběti a svědci trestných činů

 

Autor: Martin Vondrák