Pro 30

Adresa: Mozartova 449, 530 09 Pardubice

Webové stránky: http://www.rmporadna.cz/

Poslání:

 • poskytování psycho-sociálních služeb občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích,
 • poskytování poradenské a sociálněprávní pomoci tak, aby tito občané řešení  obtížných životních situací zvládli a kvalita jejich života dosáhla pozitivních změn

 

Poskytované služby:

 • partnerské, předmanželské a manželské poradenství,
 • rodinné poradenství a rodinná terapie,
 • rozvodové a porozvodové poradenství,
 • odborná psychologická pomoc pro rodiny s vícegeneračním soužitím,
 • pomoc rodinám s výchovnými problémy,
 • pomoc týraným, hendikepovaným dětem,
 • poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny,
 • poradenství v oboru závislosti

 

Cílová skupina:

 • jednotlivci, páry, rodiny, nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří vlastními silami ani za pomoci okolí krizi zvládnout,
 • osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení, místa bydliště.

 

Autor: Martin Vondrák