Led 06

Adresa: Palachova 1303, 547 01, Náchod

Webové stránky: https://www.pmscr.cz/o-pms/

 

Poslání:

 • PMS usiluje o zprostředkování společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.
 • Zajišťuje řádné a důstojné plnění alternativních trestů.

 

Poskytované služby:

 • mediace,
 • dohled nad podmíněně propuštěnými,
 • dohled nad podmíněně odsouzenými,
 • probační programy pro mladistvé,
 • dohled při výkonu alternativních trestů.

 

Cílová skupina:

 • osoby podmíněně propuštěné,
 • osoby podmíněně odsouzené,
 • osoby vykonávající alternativní trest,
 • pachatelé a oběti trestných činů,
 • děti a mladiství.

Autor: Martin Vondrák