Led 06

Adresa: Probační a mediační služba, Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky: http://www.pmscr.cz

Poslání:

 

Poskytované služby:

  • Činnost služby se rozlišuje na probační a mediační.
  • Probací je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života.
  • Mediací je pak mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
  • Kromě toho se Probační a mediační služba podílí i na prevenci trestné činnosti.

 

Cílová skupina:

  • obžalovaní, obvinění a odsouzení občané České republiky.

 

Autor: Martin Vondrák