Led 01

Adresa: U Trojice 572, 530 02, Pardubice

Webové stránky: http://alkohol-alkoholismus.cz/protialkoholni-zachytne-stanice-zachytky/pardubice-protialkoholni-zachytna-stanice

Poslání:

  • zdravotnické zařízení sloužící k nedobrovolnému přenocování opilých lidí, kteří pro svou opilost bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu budícím veřejné pohoršení,
  • poskytování prevence závislosti na alkoholu

Poskytované služby:

  • zajištění bezpečného vystřízlivění pod dozorem lékaře,
  • opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
  • ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici,
  • povinnost osoby podrobit se ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace,
  • odběrové místo vzorků krve a moče pro účely dalšího toxikologického vyšetření,

 

Cílové skupiny:

  • lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

 

Autor: Martin Vondrák