Led 05

Adresa: Hálkova 432, 54701 Náchod

Soukenická 16, 550 01 Broumov (1.poschodí)

Webové stránky: http://poradnahk.webnode.cz/

Poslání:

 • zajišťovat odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • poskytovat odborné poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné sociální a životní situaci,
 • výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporovat soudržnost rodiny a mezilidských vztahů,
 • pomáhat zvládat nepříznivé životní situace.

 

Poskytované služby:

 • párové poradenství a terapie určené pro manželské a partnerské dvojice, případně i jednotlivce v případě, že se druhý z páru odmítá terapie účastnit,
 • rodinné poradenství a terapie v prostředí poradny, při kterém terapeut inspiruje rodinu k zamyšlení nad vlastními nesnázemi a jejich řešením,
 • individuální poradenství zaměřené na nízké sebevědomí, nejistotu, osamělost, deprese, výběr partnera, problémy v zaměstnání, životní krize, jednostranné citové fixace, nevěru, žárlivost,
 • podání základních informací z oblasti rodinného práva a sociálně právní poradenství,
 • mediace, vyjednávání metodou  mimosoudního řešení sporů za asistence mediátora,
 • účast při setkávání rodičů s nezletilými dětmi, které nemá rodič ve své péči,
 • nácvik relaxačních technik, především autogenní a relaxační trénink.

 

Cílová skupina:

 • děti a mladí lidé  od 3 do 26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy,
 • oběti domácího násilí,
 • oběti trestné činnosti,
 • osoby ohrožené závislostí nebo již závislé na návykových látkách,
 • osoby chronicky duševně nemocné,
 • osoby tělesně, zdravotně postižené,
 • osoby v krizi,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy,
 • rodiny s dětmi.

 

Autor: Martin Vondrák