Bře 14

Adresa:Lhota pod Libčany 50

Webové stránky: http://www.rmclhotapodlibčany.webnode.cz/

 

Poslání:

  • Posláním je vytvořit příjemné, tvořivé prostředí pro setkávání zájemců neomezeného věku,
  • motivovat nejen rodiče na mateřské dovolené, ale i další občany k praktickému zapojení se do občanské společnosti, jejich vytržení ze sociální izolace, možnost odreagování se a v neposlední řadě seberealizace,
  • dětem umožnit kontakt s vrstevníky a tím napomáhat k rozvoji osobnosti a získávání sociálních návyků,
  • pomoci budovat ideální rodinné vazby a harmonické mezigenerační vztahy pořádáním akcí pro veřejnost pro navození vědomí soudržnosti mezi obyvateli nejen obce i okolních vesnic.

 

Poskytované služby:

  • zájmové kroužky,
  • besedy,
  • kurzy.

 

Cílová skupina:

  • děti, mládež, dospělí, senioři.

Autor: Martin Vondrák