Pro 30

Adresa: Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.romodrom.cz

Poslání:

  • poskytování sociálního začleňování a odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání u osob opouštějících výkon trestu ve Věznici Pardubice a osobám vracejícím se do Pardubického kraje z výkonu trestu z jiných věznic ČR, formou terénního programu,
  • cílem je umožnit klientům návrat do běžného způsobu života.

 

Poskytované služby:

  • motivační podpůrné rozhovory,
  • nácvik dovedností souvisejících s nalezením zaměstnání,
  • sociální poradenství za účelem odstraňování vnitřních bariér,
  • práce s rodinnými příslušníky uživatelů,
  • spolupráce s úřady práce, potenciálními zaměstnavateli a dalšími subjekty za účelem odstraňování bariér ve prospěch uživatele.

 

Cílová skupina:

  • osoby, jejichž výkon trestu probíhá ve Věznici Pardubice,
  • osoby po propuštění z této věznice a osoby navracející se z dalších věznic ČR,
  • osoby místně příslušné do Pardubického kraje a osoby mající trvalé bydliště v jiných krajích ČR , které po propuštění z Pardubického kraje odejdou.

 

 

Autor: Martin Vondrák