Bře 14

Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže s celostátní působností

Adresa: Bartošovice v Orlických horách 84, Rokytnice v Orlických Horách

Webové stránky: http://neratov.shm.cz, sdružení@neratov.cz

 

Poslání:

  • Posláním je výchova dětí a mladých lidí. Činnost organizace vychází z výchovných principů preventivního systému a je inspirována životem sv. Jana Bosca, vytváří podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovává a předává jim křesťanské hodnoty. Zahrnuje sportovní, kulturní, vzdělávací aktivity – kroužky, oratoře, turnaje, besídky, festivaly, semináře, výlety, tábory.

 

Poskytované služby:

V současné době má SHM ve svých klubech přes dva a půl tisíce členů. Pravidelná činnost zahrnuje:

  • divadelní spolek NeDivSe,
  • výuku náboženství,
  • keramickou dílnu,
  • výtvarný kroužek: převážně malování na hedvábí, pokreslování triček, malování na sklo aj. (dle zájmu dětí),
  • hudební kroužek: hlavní náplň tvoří příprava hudebního doprovodu ke mším v Neratově a blízkém okolí.

 

Cílová skupina:

Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Pracuje s dětmi, mladými lidmi a rodinami. Poskytováním solidní nabídky využití volného času a uplatňováním preventivního systému se snaží předcházet negativním jevům a podporovat zdravý rozvoj dětí. Mladým lidem starším 15 let nabízí podíl na utváření  nabídky a rovněž na ovlivňování chodu celé organizace. Heslem je „Mladí pro mladé“.

Autor: Martin Vondrák