Pro 30

Adresa: Bělobranská dubina 1080, Pardubice 530 12

Webové stránky: http://www.apolenka.org/

Poslání:

  • pomoc osobám se zdravotním postižením či znevýhodněním při zvyšování kvality života, výchově, vzdělávání a začleňování do společnosti, zejména prostřednictvím interakce se zvířaty a prostředím farmy

 

Poskytované služby:

  • ambulantní poskytování sociálně aktivizační služby (soubor specifických činností, poskytovaný osobám se zdravotním postižením nebo osobám v důchodovém věku ohrožených sociálním vyloučením,
  • pomoc je poskytována přednostně osobám z Pardubic a blízkého okolí bez omezení věku

 

Cílová skupina:

  • osoby s tělesným postižením,
  • osoby s mentálním či kombinovaným postižením

 

 

Autor: Martin Vondrák