Led 06

Adresa: R. A. Dvorského 1710, 544  01 Dvůr Králové nad Labem

Webové stránky: http://www.detskecentrumdk.cz/

Poslání:

 • Oddělení kojenců a batolat poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči dětem, u kterých je rozjednaná náhradní rodinná péče, dětem umístěným ze zdravotních důvodů a dětem žijícím v prostředí, které ohrožuje jejich vývoj.
 • Cílem je zajištění optimálního vývoje a výchovy dítěte, které nedostalo šanci vyrůstat v přirozeném prostředí vlastní rodiny.
 • Oddělení pro matky s dětmi poskytuje pomoc matkám se zvládnutím péče o dítě.
 • Cílem je odborná pomoc v osvojení si základní péče o dítě s následnou pomocí při návratu do běžného života.

 

Poskytované služby:

 • stálá zdravotní a výchovná péče o děti,
 • poskytnutí speciální zdravotní péče pro handicapované děti,
 • zajištění potřebné rehabilitace pro děti ohrožené vývojovými vadami,
 • zajištění náhradní rodinné péče ve formě osvojení nebo pěstounské péče,
 • dohled odborného ošetřovatelského personálu při péči matky o dítě,
 • možnost zajištění a umožnění provedení utajeného porodu na příslušném gynekologicko-porodnickém oddělení,
 • zprostředkování kontaktu s jinými institucemi a pomoc sociální pracovnice.

 

Cílová skupina:

 • děti ve věku do 3 let, pokud je třeba ze zdravotních či sociálních důvodů, pak i děti starší (do předškolního věku),
 • děti tělesně nebo duševně týrané či zneužívané,
 • matky s dětmi, které nezvládají, nemohou nebo neumí pečovat o dítě.

 

Autor: Martin Vondrák