Led 06

Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Webové stránky: www.riaps.cz/shelter/o-nas.html

 

Poslání:

 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které podporuje
 • sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže,
 • předcházení vzniku problémů dětí a mládeže,
 • vyhledávání a kontaktování dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
 • zvyšování sociálních dovedností a kompetencí dětí a mládeže,
 • začlenění dětí a mládeže do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity (v oblasti vzdělávání, možnostech uplatnění se na trhu práce).

 

Poskytované služby:

 • besedy,
 • poskytnutí prostoru pro realizaci klientových nápadů,
 • doučování,
 • volnočasové aktivity, např. šipky, moderní deskové hry,
 • skupinové aktivity, např. zážitkové akce v klubu i mimo něj, výtvarná dílna,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • práce ve skupině zaměřená na rozvoj dovedností,
 • individuální a skupinový rozhovor,
 • poradenství,
 • pomoc v krizi,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • poskytnutí informace,
 • zprostředkování kontaktu na odborníka,
 • doprovod na úřad a další instituce,
 • jednání s institucemi ve prospěch klienta,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Cílová skupina:

 • děti a mládež od 8 do 14 let.

Autor: Martin Vondrák