Pro 30

Adresa: SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.skp-centrum.cz/

Poslání:

 • pomoc osobám v tísni,
 • pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením,
 • Jedná se o vzájemně provázaný systém sociálních služeb, který je doplněn kurzy (Kurz efektivního rodičovství, kvalifikační kurzy) a projekty (Projekt „Sám pro sebe, sám za sebe! – získání základních sociálních a profesních dovedností“).

 

Poskytované služby:

 • krizová intervence za účelem stabilizace jedince a překlenutí krizového stavu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • potravinový servis,
 • hygienický servis,
 • poradenství a informace,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • systém stravování,
 • volnočasové aktivity,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina:

 • senioři,
 • zdravotně postižení,
 • lidé v krizi a bez přístřeší,
 • oběti domácího násilí,
 • děti a mladí dospělí bez fungujícího rodinného zázemí,
 • příslušníci minorit.

 

Autor: Martin Vondrák