Led 06

Adresa: Rudé armády, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.suz.cz

Poslání:

  • zajištění oddělení výkonu státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany po dobu řízení ve věci žádostí klientů o mezinárodní ochranu,
  • zajištění ubytování a dalších služeb žadatelům o mezinárodní ochranu v souladu s legislativou týkající se pobytu cizinců na území ČR,
  • sociální práce doplněná o volnočasové aktivity,
  • zajištění odpovídajících a důstojných podmínek, při zachování individuálního přístupu ke klientům s ohledem na náboženské, etnické a kulturní odlišnosti.

 

Poskytované služby:

  • poskytování ubytování, základních hygienických potřeb a lékařské péče žadatelům o mezinárodní ochranu,
  • poskytování sociálních a psychologických služeb žadatelům o mezinárodní ochranu,
  • provoz dětského centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště,
  • pořádání kulturních akcí a výletů.

 

Cílová skupina:

  • žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v Přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu;
  • Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.

 

Autor: Martin Vondrák