Bře 14

Adresa: Vrchlického 823, Jičín

Webové stránky: www.stacionarkamarad.cz

 

Poslání:

  • Posláním je předcházet sociálnímu vyloučení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zajistit komplex služeb na podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby a zdravotní stav.

 

Poskytované služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina:

  • Cílovou skupinou Stacionáře Kamarád jsou lidé  s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením, kteří zvládají za částečné pomoci základní osobní obsluhu.

Autor: Martin Vondrák