Bře 15

Adresa: Palackého 310, Chlumec nad Cidlinou

Webové stránky: http://www.chlumecnc.cz/html/mesto/dps/index.htm

Poslání:

 • poskytování sociálních služeb, které umožní seniorům a zdravotně postiženým občanům setrvávat ve svých domovech i za nepříznivých sociálních situací, a podporovat tak své klienty v nezávislém životě při zachování přirozených vazeb na rodinu, blízké přátele a společenské vztahy,
 • pomoc klientům zvládnout běžné každodenní úkony, které nezvládají z důvodu stáří, zdravotního stavu, či momentální tíživé sociální situace,
 • pomoci klientům žít smysluplný život a také jim všem bez rozdílu zprostředkovat jinak nedostupné služby a společenské kontakty.

 

Poskytované služby:

 • dovoz a donáška obědů,
 • nákupy, pochůzky,
 • doprovody k lékaři, do domovinky,
 • koupání ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti klienta,
 • dohled,
 • ohřev a podání oběda,
 • úklid domácnosti,
 • pedikúra, kadeřnické služby a jiné dle aktuálních potřeb klienta.

 

Cílová skupina:

 • občané města Chlumec nad Cidlinou (občanům, kteří nejsou obyvateli města Chlumce nad Cidlinou, poskytuje středisko služby na základě smluv uzavřených s danou obcí chlumeckého regionu nebo blízkého okolí),
 • senioři (starobní důchodci) nad 55 let,
 • dospělí lidé v plném nebo částečném invalidním důchodu,
 • osoby s tělesným a zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby,
 • osoby dlouhodobě nemocné, které se pro svůj zdravotní stav ocitnou v nepříznivé situaci a samy ji bez pomoci druhé osoby nezvládnou,
 • rodiny s dětmi, které se dočasně ocitnou v obtížné situaci a nejsou schopny bez pomoci zajistit si základní životní potřeby, jako je jídlo, úklid bytu, doprovody k lékařům v místě bydliště, osobní hygiena, kulturní a společenské vyžití, využívání veřejných služeb.

Autor: Martin Vondrák