Led 06

Adresa: Borská 616/621, 547 01  Náchod

Webové stránky: http://www.charitanachod.cz/pages/svanna.htm

 

Poslání:

 • podpora a pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci,
 • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života klientů,
 • podpora a pomoc směřující k samostatnému životu klienta, aby i nadále zůstal součástí společnosti a přirozené vztahové sítě,
 • podpora klientů v samostatném běžném žití bez závislosti na poskytování sociálních služeb a s dovedností řešit případnou nelehkou situaci svými silami.

 

Poskytované služby:

 • zajišťování dočasného ubytování,
 • poskytování stravy a pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství,
 • výchovné a vzdělávací činnosti ( společenské večery, Maškarní bál, Vítání léta, Kouzelné Vánoce…),
 • aktivizační činnosti spojené zejména se ztrátou bydlení nebo absencí sociálního zázemí.

 

Cílová skupina:

 • zletilé těhotné ženy ze spádové oblasti Královéhradeckého kraje,
 • matky s dětmi (děti do 18 let) ze spádové oblasti Královéhradeckého kraje.

Autor: Martin Vondrák