Led 06

Adresa: Jiráskovo náměstí 69, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.spcch.kostelecno.cz

Poslání:

 • obhajoba práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením,
 • rozvíjení sociální rehabilitace a podpora integrace těchto občanů,
 • poskytování odborných sociálních služeb, včetně vzdělávacích a dalších aktivit, sloužících jejich zájmům.

 

Poskytované služby:

 • zajišťování poradenství a pořádání odborných přednášek (lékaři, psycholog, sociální problematika, školení řidičů, „Zdravé stárnutí“, aranžování květin, …),
 • pořádání kulturních aktivit (koncerty, návštěvy divadelních představení, …),
 • pořádání poznávacích zájezdů, rekondičních pobytů, návštěv solné jeskyně, posezení u táboráku, předvedení práce slepeckého psa, ukázky agility,
 • pořádání výstav a prodejních výstavek kompenzačních pomůcek, výrobků zdravé výživy a včelích produktů,
 • aktivity pomáhající dalším organizacím v regionu – prodejní výstavky výrobků klientů ÚSP Kvasiny, sbírky hraček, knih a her pro stacionář Charitativního domova v Rychnově nad Kněžnou.

 

Cílová skupina:

 • dlouhodobě nemocní občané,
 • zdravotně postižení,
 • senioři.

 

Autor: Martin Vondrák