Led 06

Adresa: Kostelecká Lhota 91, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.tjkosteleckalhota.717.cz

Poslání:

 • organizace sportovních činností a vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro tyto aktivity,
 • budování, provozování a udržování tělovýchovných a jiných zařízení, která TJ vlastní nebo užívá; vytváření možností užívání těchto svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže,
 • vedení členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňování široké informovanosti v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
 • podpora rozvoje veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

Poskytované služby:

 • organizace sportovní činnosti (fotbalové zápasy, tréninky, soustředění, turnaj v malé kopané, turistika, hasičské soutěže, …),
 • provozování volně přístupného venkovního sportovně-kulturního areálu, který je jediným takovým prostranstvím v místě, a jedním z mála zcela bezbariérových zařízení podobného typu v regionu (fotbalové hřiště, petanque, stolní tenis, basketbalový koš, zastřešené venkovní posezení s parketem a možností grilování, …),
 • provozování veřejného certifikovaného dětského hřiště,
 • provozování klubové sauny,
 • pořádání kulturních akcí (Čarodějnice, Dětský den, Lhotecká šlápota, koncerty, …),
 • napomáhání integraci žadatelů o mezinárodní ochranu (uprchlíků) do společnosti,
 • vytváření příležitostí pro volnočasové aktivity místních občanů.

 

Cílová skupina:

 • muži a mládež se zájmem o sport,
 • rodinní příslušníci členů TJ,
 • rodiny z řad žadatelů o mezinárodní ochranu z místního pobytového střediska,
 • děti a mládež ve věku do 18 let,
 • handicapovaní občané (spolupráce s OS Orion),
 • občané Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder.

 

Autor: Martin Vondrák