Pro 30

Adresa: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.tcpce.cz/

Poslání:

 • poskytování sociálních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením – nevidomé a slabozraké a osoby s jiným zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

 Poskytované služby:

 • průvodcovské a předčitatelské služby pro zrakově postižené,
 • sociální rehabilitace,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • podpora pracovního uplatnění,
 • podpora k samostatnému životu,
 • poskytování odborných informací a pomoci,
 • vytváření podmínek pro integraci a zapojení do společnosti,
 • minimalizace psychologických, zdravotních, sociálních a ekonomických důsledků zrakového postižení,
 • motivace k aktivnímu životu,
 • náplň volného času,
 • rozšíření znalostí a všeobecný rozhled,
 • zvýšení počtu kontaktů s jinými lidmi,
 • zmírňování izolovanosti a osamělosti lidí se zdravotním postižením.

Cílová skupina:

 • osoby 16 let a starší s těžkým zrakovým postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením (zrakovým a jiným),
 • rodinní příslušníci lidí se zrakovým postižením.

 

Autor: Martin Vondrák